Nahoon Sport

SPORTBELEID Die leerders vanaf gr. 1 tot 7 moet ten minste aan EEN Somer – en EEn Wintersportsoort deelneem. Die Somersportsoorte is: Atletiek, Krieket of Mini-krieket, Swem en Tennis (Alle leerders doen die eerste twee weke van die jaar atletiek en word vriendelik verplig om aan die jaarlikse Kleure atltiekbyeenkoms deel te neem) Wintersportsoorte is: Landloop, Mini-netbal of Netbal, Rugby en Tennis.

Sporttye word kwartaalliks vasgestel. Gedurende oefeninge word slegs die gepaste sportdrag van die betrokke sportsoort aanvaar. Indien nie, moet ‘n skriftelike verskoning vanaf die ouers ingehandig word. By die wedstryde word volledige sportdrag sood deur die skool voorgeskryf, gedra. Slegs skriftelike verskonings vanaf die ouers/voog word aanvaar indien’n leerder nie kan sport doen nie of so nie ‘n dokters sertifikaat. Die uitsondering is indien die leerder deur die loop van die dag ongesteld raak. Stiptelikheid word van alle afrigters en leerders verwag.

 • Datumlyste van wedstryde sal aan die ouers voorsien word.
 • Sporttoerusting (tennisrakette uitgesluit) word deur die skool voorsien.
 • Leerders word aangemoedig om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem wat nie deur die skool aangebied word nie.

Sporttoerusting:

SWEM


Seuns

 1. Swart Speedo
 2. Koningsblou swempet
 3. Koningsblou handdoek met skoolwapen op
 4. Blou sportbroek en wit gholfhemp met skoolwapen word bo-oor swemdrag gedra.

Dogters

 1. Swart eenstuk swembroek
 2. Koningsblou swempet
 3. Koningsblou handdoek met skoolwapen op
 4. Blou sportbroek en wit gholfhemp met skoolwapen word bo-oor swemdrag gedra.

MINI-KRIEKET & KRIEKET

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Wit Sportbroek
 3. Blou kouse met wit omvoustuk
 4. Sportskoene (oorheersend wit)
 5. Skool pet

SKAAKWEDSTRYDE

 1. Skoolklere in somer
 2. Skoolsweetpak en wit skool gholfhemp in winter

TENNIS


Seuns

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou Sportbroek
 3. Sportskoene (oorheersend wit)
 4. Skool sweetpak

Dogters

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou Sportbroek (blou skoolbroekie onder)
 3. Sportskoene (oorheersend wit)
 4. Skool sweetpak

LANDLOOP


Seuns

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou Sportbroek
 3. Wit sokkies
 4. Sportskoene (oorheersend wit)

Dogters

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou sportbroek met blou skoolbroekie of kort “ski-pants” onder
 3. Wit sokkies
 4. Sportskoene (oorheersend wit)

RUGBY

 1. Swart kortbroek
 2. Rugbytrui (word deur die skool voorsien vir wedstryde)

Oefen in enige ou rugbytrui of hemp wat nie maklik skeur nie. MINI-NETBAL & NETBAL

 1. Moulose wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou Sportbroek (blou skoolbroekie onder)
 3. Sportskoene (oorheersend wit)
 4. Wit sokkies
 5. Geen horlosies, oorbelle of ander juweliersware toegelaat tydens wedstryde nie.

SPORTMANGEES MOET TE ALLE TYE SEEVIER – WENMOTIEF IS ‘N BYSAAK. VOORGESKREWE SPORTDRAG ATLETIEK:


Seuns

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou sportbroek

Dogters

 1. Wit gholfhemp met skoolwapen
 2. Blou sportbroek met blou skoolbroekie onder

Ander aktiwiteite wat by die skool aangebied word deur persone van buite:


 • Mini-gym (Woelwaters)
 • Playball (Gr. R)
 • Karate
 • Ballet
 • Dans(Gr. R)
 • Drama
 • Eksperi-lab