Kultuur

Kultuur

Ons kultuur op skool is ‘n integrale deel van ons onderwysstelsel. Dit is die stel oortuigings, waardes, gebruike en praktyke wat ons studenteliggaam, fakulteit en administratiewe etos vorm. Ons kultuur is gebou op die ideale van akademiese uitnemendheid, diversiteit, inklusiwiteit en gemeenskapsdiens.

Ons Voordele

Ons bied leerders die geleentheid om hulle passie en talente te bevorder.

Kontak ons ​​vir meer inligting

laat weet hoe ons kan help

Ons Kultuur


Oor die algemeen word ons kultuur op skool gekenmerk deur ‘n verbintenis tot akademiese uitnemendheid, kreatiwiteit, inklusiwiteit en persoonlike leer.

Hierdie waardes is sentraal tot ons missie om die ontwikkeling van afgeronde, suksesvolle studente te bevorder wat voorbereid is op die uitdagings van die 21ste eeu.