Woelwaters

Ons Dienste

Woelwaters Dienste

Ons dienste is toegewy aan die verskaffing van veilige en innemende omgewings vir kinders van alle ouderdomme. Ons verstaan ​​dat elke kind unieke behoeftes, belangstellings en persoonlikhede het, en ons streef daarna om ons programme aan te pas om aan daardie individuele behoeftes te voldoen.

BOODSKAP VAN WOELWATERWERF

Die leuse van Laerskool Nahoon en Woelwaters is KENNIS VERLIG. Om ‘n leerder hier te wees, is om sy/haar leuse te leef:

K – KAMERAADSKAP op te bou;

E – ERVARING te verseker op beide akademiese- en sportgebied;

N – NEDERIGHEID te koester sonder om trots te verloor;

N – NALATENSKAP te verseker;

I – INSIG en wysheid in te skerp;

S – SAMEWERKING te kweek;

V – VERTROUE in jou medemens te stel;

E – EMPATIE te betoon;

R – ROLMODELLE vir die toekoms te kweek;

L – LOJALITEIT te bevestig;

I – IDEALE te stel en te verwesenlik;

G – GETROU te wees aan jou land en jou SKEPPER wat jou uitverkies het

KLASINDELINGS

Woelwater 1: 2 tot 3-jariges

Woelwater 2: 3 tot 4-jariges

Woelwater 3: 5-jariges

Graad R:  6-jariges

SKOOLTYE

Woelwaters: 7:30 – 12:00

Graad R:        7:30 – 12:30

Oggend:  Leerders moet asb. nie laat kom nie.  Die dag se program begin reeds om 07:45.

Middag:  Woelwaterhek word eers na 12:00 oopgesluit in die middag

GRAAD R-KURRIKULUM

Graad R vorm deel van die grondslagfase. Speletjies is deel van hul program. Speleltjies is deel van assesserings vind daagliks en deurlopend plaas. Dit is dus belangrik dat leerders nie onnodig afwesig is nie.  Kleuters ontvang half jaarliks verslae om hul vordering aan te toon.

Legkaarte is baie belangrik vir ‘n kleuter se ontwikkeling en moet asseblief gereeld by die huis gebou word.

REKENAARS / XHOSA

Graad R-leerders word blootgestel aan basiese rekenaarvaardighede in die rekenaarlokaal.

Woelwaters en Graad R-leerders begin met inleiding tot Xhosa.  Dit is ‘n informele blootstelling tot die taal met maklike woorde en liedjies.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Buitemuurse aktiwiteite word in skooltyd aangebied.  Sekere aktiwiteite word opsioneel aangebied terwyl ander deel van die leerders se kurrikulum vorm.  Hierdie aktiwiteite word so gereël dat kleuters nie te veel klastyd verloor nie.

  • Ballet
  • DS Kinderkinetics
  • Kindermusik
  • Minigym
  • Monkeynastix
  • Playball
  • Rugga: Rugby en netbal
  • Swem

KLEREDRAG

Dit is belangrik dat u kleuter gemaklik moet wees.  Kleuters moet asb. nie nuwe klere aantrek nie aangesien die klere somtyds vuil of vol verf raak.  Kleuters moet altyd ‘n ekstra stel klere in hul tas hê vir noodgevalle.  Dogtertjies moet ‘n ski broekie of iets soortgelyks onder ‘n rompie of rokkie dra.  Kleuters moet ook gemaklike skoene dra of kaalvoet wees.  Alle klere en skoene moet gemerk wees

KOSBLIK, SNOEPIE EN VERJAARSDAE

Pak asseblief vir u kleuter ‘n gesonde kosblik, nie net koekies en lekkers nie.  Klasse gaan op verskillende dae na die skool se snoepie waar hul lekkernye kan koop.  Geen gaskoeldrank, suigstokkies of kougom word in kosblikke toegelaat nie.

Verjaarsdae is baie belangrik vir kleuters en u is welkom om met verjaarsdae kolwyntjies, blokkies koek of ‘n plaatkoek saam te stuur.  Lekkergoed pakkies of roomys is ook altyd ‘n goeie idee.

TOILETROETINE

Toiletroetine vorm deel van die kleuters se daaglikse roetine. Graad R-leerders moet hulself kan aan- en uittrek tydens toiletroetine.

SPEELGOED

Geen speelgoed of persoonlike besittings mag saamgebring word skool toe nie.  Indien dit breek of wegraak kan die skool nie daarvoor verantwoordelikheid neem nie.

MEDIKASIE

Geen medikasie mag sonder skriftelike toestemming toegedien word nie, uitgesluit kronies / nood medikasie.

KOMMUNIKASIE

Die skool gebruik hoofsaaklik WhatsApp om u as ouer op hoogte te hou van wat by die skool gebeur.  U sal ook kwartaalliks ‘n program van alle gebeurtenisse ontvang.

NASORG

Nasorg word aangebied deur Me. S. Weitsz.  Die tye is vanaf 12:00 – 17:15. Gelde vir die kwartaal is vooruitbetaalbaar.

Alle nasorgleerders moet smiddae by die nasorglokaal gehaal word.  Geen uitsonderings sal gemaak word nie.  Nasorgleerders gebruik die kleedkamers van die skool en mag nie in die gange speel nie.

Slegs nasorgleerders word by nasorg toegelaat.  Alle skoolreëls geld by nasorg.  Alle selfone word ingehandig by nasorg tot leerders huis toe gaan.

Kontak ons ​​vir meer inligting

laat weet hoe ons kan help

Woelwaters

Ons span hoogs opgeleide en ervare professionele persone is daartoe verbind om ‘n positiewe en koesterende atmosfeer te kweek waar kinders kan leer deur verkenning, speel en sosiale interaksie.